קטלוג
בחירת סניף

SILVERBACK

שטח

27.5 זנב קשיח

SLADE 4 2016
SLADE 5 2016
Splash 3 27.5 2016

26 זנב קשיח

Stride Sport 2016

נשים

שטח

SPLASH 26 2015

ילדים

"24

SPYKE 24 2015
SENZA 24 2015

"20

SPYKE 20 2015
SENZA 20 2015

"16

SPYKE 16 2015
SENZA 16 2015