קטלוג
בחירת סניף

דגמי 2020

עיר

DEW PLUS 2020
DEW 2020
SPLICE 2020

ילדים

27.5 זנב קשיח

KONA LANAI 2020
KONA 2020 FIRE MOUNTAIN
KONA BLAST 2020

29 זנב קשיח

KONA MAHUNA 2020
KONA KAHUNA 2020