קטלוג
בחירת סניף

סלאלום בית חרות

שטח

אופני יד שנייה FUJI NEVADA 1.0 29
אופני יד שנייה SANTA CRUZ TALL BOY
אופני יד שנייה INTENSE SPIDER
אופני יד שנייה YETI 575
אופני יד שנייה SPECIALIZED SX
TREK TOP FUEL
אופני יד שנייה KHS 204